Savjetovanje o novom Pravilniku o sudskim tumačima

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo vas da je u tijeku savjetovanje u novom Pravilniku o stalnim sudskim tumačima, koji se donosi na temelju čl. 36. st. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (NN, br. 21/22) te regulira postupke imenovanja i razrješenja stalnih sudskih tumača, njihova prava i dužnosti te visinu nagrade i naknade troškova za njihov rad.

Javno savjetovanje o prijedlogu pravilnika otvoreno je do 8.siječnja 2023.

Poveznica na savjetovanje:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22845

Kontakt
Kontakt

drustvoprevoditelja@gmail.com Telefon ++ 385 (0) 1 4922 730                                                        Telefaks ++ 385 (0) 1 4817 658                                                                     Adresa: Amruševa 19/II, 10000 Zagreb Prikaži na mapi ›