Proširenje opsega hrvatskog nazivlja u bazi IATE

Interaktivna terminologija za Europu (engl. IATE)  je dinamična višejezična terminološka baza koja nastaje kao plod rada terminologa i prevoditelja zaposlenih u institucijama Europske unije, ali i vanjskih prevoditelja.

Portal s tražilicom koja omogućuje pretraživanje terminološke baze IATE dostupan je na stranici http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=hr.

Riječ je o besplatnom i jednostavnom terminološkom alatu koji je odnedavno postao još korisniji za hrvatske prevoditelje. Naime, zahvaljujući radu hrvatskih terminologa u EU-u, broj termina na hrvatskom jeziku u IATE-u udvostručio se i porastao s 10005 na 20526 termina u razdoblju od srpnja 2015. do prosinca 2017.!

Rad na provjeri ispravnosti i proširenju opsega nazivlja u bazi IATE nije ograničen samo na prevoditelje koji rade za institucije EU. Zainteresirani prevoditelji, terminolozi i drugi jezični stručnjaci mogu slati svoje komentare i prijedloge termina za bazu IATE-a na iate@cdt.europa.eu.

Kontakt
Kontakt

drustvoprevoditelja@gmail.com Telefon ++ 385 (0) 1 4922 730                                                        Telefaks ++ 385 (0) 1 4817 658                                                                     Adresa: Amruševa 19/II, 10000 Zagreb Prikaži na mapi ›