Primjedbe HDZTP-a na prijedlog novog Pravilnika o sudskim tumačima

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo vas da se HDZTP uključio u e-savjetovanje o novom prijedlogu Pravilnika o stalnim sudskim tumačima, koje je trajalo do 4. kolovoza o.g.

U dogovoru s članovima Upravnog odbora, predsjednik HDZTP-a Marijan Tokić sastavio je Primjedbe na prijedlog Pravilnika.

Tekst prijedloga Pravilnika s komentarima zainteresiranih strana dostupan je na sljedećoj adresi:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11210

 

Kontakt
Kontakt

drustvoprevoditelja@gmail.com Telefon ++ 385 (0) 1 4922 730                                                        Telefaks ++ 385 (0) 1 4817 658                                                                     Adresa: Amruševa 19/II, 10000 Zagreb Prikaži na mapi ›