Norma o uslugama prevođenja dostupna na hrvatskome jeziku

Hrvatska norma HRN EN ISO 17100:2015 prijevod je engleske verzije norme EN ISO 17100:2015. Izvorni tekst norme pripremio je tehnički odbor ISO/TC 37, Terminology and other language and content resources, pododbor SC 5, Translation, interpreting and related technology.

U ovoj se normi utvrđuju zahtjevi za sve aspekte procesa prevođenja koji izravno utječu na kvalitetu i pružanje usluga prevođenja. Norma uključuje odredbe koje vrijede za pružatelje usluga prevođenja povezane s vođenjem temeljnih procesa, minimalnim zahtjevima u pogledu kvalifikacija, raspoloživosti i upravljanja resursima te drugim radnjama potrebnim za pružanje kvalitetnih usluga prevođenja.

Norma je namijenjena svim pružateljima usluga prevođenja, bez obzira na njihovu veličinu. Usklađenost s normom uvjetovana je poštivanjem svih njezinih odredbi iako se metode primjene mogu razlikovati ovisno o veličini i složenosti organizacija i, u nekim slučajevima, količini i složenosti usluge prevođenja koja se traži od pružatelja usluga prevođenja.

Ova norma zamjenjuje normu HRN EN 15038:2008, Usluge prevođenja – Zahtjevi za pružatelje usluge (EN 15038:2006), koja je bila objavljena kao dvojezično izdanje na hrvatskome i engleskome jeziku.

Hrvatski tekst norme HRN EN ISO 17100:2015 pripremio je tehnički odbor HZN/TO 37, Terminologija, Hrvatskog zavoda za norme.

Prijevod teksta norme pripremila je Zajednica za prevoditeljstvo te ju donirala Hrvatskom zavodu za norme. Inicijator ove aktivnosti je Hrvatska gospodarska komora, a u realizaciji su sudjelovali Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje te Filozofski fakultet.

Uz ovu normu objavljen je i amandman na hrvatskome jeziku HRN EN ISO 17100:2015/A1:2017, Usluge prevođenja — Zahtjevi za usluge prevođenja(ISO 17100:2015/Amd 1:2017; EN ISO 17100:2015/A1:2017) u kojem je izmijenjen tekst točke 3.1.4 o kvalifikacijama prevoditelja za pružanje usluge.

Norma i amandman objavljeni su kao dvojezično izdanje na hrvatskome i engleskome jeziku i bit će dostupni za prodaju početkom ožujka.

Članovi HZN-a prilikom kupnje ostvaruju 20 % popusta.Pregled norme i amandmana dostupni su na repozitoriju Hrvatskog zavoda za norme HRN EN ISO 17100:2015 i HRN EN ISO 17100:2015/A1:2017. Za kupovinu spomenute norme i amandmana ili bilo kojega drugog normativnog dokumenta dostavite nam popunjeni Obrazac za ponudu na e-adresu prodaja@hzn.hr.

Priredila: Marina Babić, preuzeto sa https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+ISO+17100%3A2015

Detaljne informacije o normi nalaze se na poveznici: https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+ISO+17100%3A2015

 

Kontakt
Kontakt

drustvoprevoditelja@gmail.com Telefon ++ 385 (0) 1 4922 730                                                        Telefaks ++ 385 (0) 1 4817 658                                                                     Adresa: Amruševa 19/II, 10000 Zagreb Prikaži na mapi ›