Poziv na sudjelovanje u anketi

Drage kolegice i kolege,

posljednjih su godina na više hrvatskih sveučilišta uvedeni programi za obrazovanje prevoditelja. Jedno od važnih pitanja koje se postavlja prilikom osmišljavanja takvih programa odnosi se na profil nastavnika koji će moći uspješno izvoditi prevoditeljske kolegije.

Stoga provodimo anketno istraživanje kojim želimo ispitati mišljenje relevantnih dionika o kvalifikacijama i kompetencijama potrebnim nastavnicima za izvođenje sveučilišnih prevoditeljskih kolegija. Za ispunjavanje upitnika potrebno vam je oko 10 minuta, a upitniku možete pristupiti na sljedećoj stranici:

http://limesurvey.srce.hr/79946/lang-hr

Unaprijed vam najsrdačnije zahvaljujemo na sudjelovanju!

Lijep pozdrav,

Goranka Antunović, izv. prof., FFZG

Nataša Pavlović, izv. prof., FFZG

Kontakt
Kontakt

drustvoprevoditelja@gmail.com Telefon ++ 385 (0) 1 4922 730                                                        Telefaks ++ 385 (0) 1 4817 658                                                                     Adresa: Amruševa 19/II, 10000 Zagreb Prikaži na mapi ›