Što dobivate učlanjenjem u HDZTP?

Učlanjenjem u najveću i najstariju prevoditeljsku udrugu u Hrvatskoj postajete dionikom ugleda stručne organizacije s više stotina članova, bogatom tradicijom, znanjem i mogućnostima, sa svim pravima i dužnostima uređenima Statutom Društva, što među ostalim uključuje:

 1. stručni časopis Prevoditelj
 2. godišnje predavanje za članstvo o temi s područja prevoditeljstva, s domjenkom, te ostale priredbe tijekom godine
 3. pravo korištenja bogate knjižnice Društva sa specijaliziranim tehničkim i znanstvenim rječnicima
 4. pravo biti biran u statutarna tijela i neposredno oblikovati djelovanje Društva
 5. pomoć u daljnjem napredovanju i usavršavanju, kao i odlazak na međunarodne stručne skupove u ime Društva.

Za informacije o učlanjenju nazovite telefon 4922 730 ili osobno dođite u sjedište HDZTP-a, Amruševa 19/II. Godišnja članarina plaća se u iznosu od 150,- kn.

Primitak u članstvo obavlja se prema uvjetima navedenima u postupku za primitak u članstvo, prema odluci Upravnog odbora.

Obveze člana Društva su:

 1. poštovati odredbe Statuta i ostalih propisa Društva
 2. ostvarivati svrhu i zadatke Društva
 3. čuvati ugled Društva, napose kakvoćom prijevoda i čuvanjem službene i poslovne tajne u izvornicima dostavljenim na prijevod
 4. poštovati etička pravila u međusobnim odnosima članova
 5. neprekidno se strukovno usavršavati
 6. uredno plaćati članarinu
 7. držati se preporučenih cijena prijevoda

Upravni odbor Društva preporuča članovima da pri obračunu prijevoda poštuju PREPORUČENE CIJENE.

Postupak za primitak u članstvo

Prema Statutu Hrvatskog društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja (odobrilo Ministarstvo uprave Republike Hrvatske 5. svibnja 1998.):

„Članovi Društva su fizičke osobe koje se praktično i teorijski bave znanstvenim i tehničkim te strukovnim prevođenjem, odnosno nazivljem. Članom Društva može postati svaki državljanin Republike Hrvatske ili stranac koji ima potrebno jezično i strukovno znanje za znanstveno i tehničko prevođenje te koji zadovoljava mjerila za primitak u članstvo. Skupština može donijeti i posebna strukovna mjerila za primitak u članstvo. O primitku odlučuje Upravni odbor.“

Na temelju odluke Skupštine Društva Upravni odbor donio je ova mjerila:

 1. Članom može postati osoba s visokom stručnom spremom i najmanje pet godina iskustva u znanstvenom i tehničkom prevođenju.
 2. Kandidat podnosi molbu Upravnome odboru, u kojoj daje opis svojega prevoditeljskog rada te prilaže životopis. Ako Upravni odbor ocijeni da su ispunjeni temeljni preduvjeti, kandidatu se daje pokusni tekst na prijevod. Povjerenstvo za primitak u članstvo pregledava prijevod i daje ocjenu jezične i stručne kakvoće prijevoda. Na temelju ocjene Povjerenstva i razgovora s kandidatom Upravni odbor donosi konačan sud o primitku u članstvo.

Pristojba Povjerenstva iznosi 200,00 kn.

U slučaju negativnog odgovora Upravnog odbora odbijeni kandidat može uložiti žalbu u roku od 30 dana od primitka obavijesti da mu je molba za primitak u članstvo odbijena.

Kontakt
Kontakt

drustvoprevoditelja@gmail.com Telefon ++ 385 (0) 1 4922 730                                                        Telefaks ++ 385 (0) 1 4817 658                                                                     Adresa: Amruševa 19/II, 10000 Zagreb Prikaži na mapi ›