Informacije o upisu u Katalog Zajednice za prevoditeljstvo pri HGK

Zajednica za prevoditeljstvo osnovana je 2013. godine pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kao krovna organizacija koja zastupa, štiti i promiče interese prevoditelja na razini Republike Hrvatske. HDZTP sudjeluje u radu Zajednice za prevoditeljstvo od njezina osnutka.

Projekt izrade i objave Kataloga članova Zajednice za prevoditeljstvo na internetu, uspješno dovršen zahvaljujući trudu Radne skupine za izradu Kataloga koju je predvodila članica Vijeća ZzP-a Nataša Pogorilić, važan je korak prema boljoj vidljivosti prevoditelja.

Pravo na upis u Katalog imaju svi članovi Zajednice za prevoditeljstvo pri HGK, što uključuje pravne i fizičke osobe, uz obvezu prihvaćanja Kodeksa etičkog poslovanja Hrvatske gospodarske komore. Učlanjenje u Zajednicu kao i upis u Katalog u cijelosti su besplatni.

Katalog sadrži profile članova Zajednice s opisom njihova poslovanja, kvalifikacijama i specijalizacijama, a može se pretraživati po jezičnim kombinacijama, područjima specijalizacije i vrstama prevoditeljskih usluga, ali i po mjestu obavljanja djelatnosti.

Katalog je dostupan na adresi http://web.hgk.hr/zajednica-za-prevoditeljstvo-katalog/.

Kontakt za učlanjenje u Zajednicu i upis u Katalog:
Lenka Radišić,
viša stručna savjetnica
Odjel za razvoj ljudskih potencijala
Sektor za međunarodne poslove i EU, HGK
Tel.: 01/4606-727
Faks: 01/4606-782
E-pošta: lradisic@hgk.hr

Kontakt
Kontakt

drustvoprevoditelja@gmail.com Telefon ++ 385 (0) 1 4922 730                                                        Telefaks ++ 385 (0) 1 4817 658                                                                     Adresa: Amruševa 19/II, 10000 Zagreb Prikaži na mapi ›