Hrvatski prijevodi u Babilonskoj kuli jezika

Index Translationum međunarodna je bibliografija prijevoda koju od 1948. godine do danas objavljuje UNESCO, a u kojoj s podatcima o prijevodima sudjeluje približno 150 zemalja. Bibliografija se izrađuje jedanput godišnje i obuhvaća prijevode iz svih struka. Svaka bibliografska jedinica donosi ime autora, preveden naslov djela, ime prevoditelja, mjesto izdanja, nakladnika, godinu izdanja, broj stranica, jezik izvornika i u mnogim slučajevima naslov izvornika. Predmetne oznake sastavljene su prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji.
Mjerilo je za odabir prijevoda teritorijalno, odnosno nacionalno, što za hrvatske prijevode znači da je prijevod objavljen u Hrvatskoj, da je djelo prevedeno s nekoga stranog jezika na hrvatski, s hrvatskoga na neki strani jezik ili je riječ o višejezičnome prijevodu hrvatskih nakladnika.
U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu svake se godine na temelju zapisa CIP (Katalogizacija u publikaciji) i temeljite provjere objavljenih prijevoda, suradnjom Odjela nacionalne bibliografije, Odjela za nabavu i Odjela za informacijske tehnologije, izrađuje bibliografija prijevoda koji su tiskani prethodne godine te se šalje u elektroničkome obliku UNESCO-u koji ih objavljuje na internetskim stranicama.
Index Translationum proslavio je 2012. godine osamdeset godina postojanja, a hrvatska se prevoditeljska djelatnost tako, preko svojih bibliografskih podataka uvrstila u svjetsku Babilonsku kulu jezika, gdje će dati svoj doprinos ne samo podatcima o prijevodima nego i poveznicama na djelatnosti prevoditeljskih društava, specijalne bibliografije, biografije prevoditelja te ostale podatke koji se odnose na prijevode.

Izvor: www.nsk.hr

Kontakt
Kontakt

drustvoprevoditelja@gmail.com Telefon ++ 385 (0) 1 4922 730                                                        Telefaks ++ 385 (0) 1 4817 658                                                                     Adresa: Amruševa 19/II, 10000 Zagreb Prikaži na mapi ›