Preporučene cijene prijevoda

Upravni odbor Društva preporučuje svojim članovima da kod obračuna prijevoda poštuju preporučene cijene.

Način izračuna opsega prijevoda (broja prevedenih kartica), pristojbe za žurne i vrlo žurne prijevode i ostale obavijesti dani su zasebno u Uvjetima za obavljanje prevoditeljskih usluga. 1 autorska kartica=1500 slovnih mjesta.


I.
Prevođenje stručnih tekstova

1.Prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik – jedna autorska kartica 80,00 kn
2.Prijevod s hrvatskog jezika na strane jezike 120,00 kn
3.Prijevod s jednog stranog jezika na drugi strani jezik 200,00 kn
4.Pismeni i usmeni prijevodi s arapskog i grčkog i prijevod na te jezike 300 % više
5.Prijevod s bugarskog, danskog, nizozemskog, poljskog, portugalskog, rumunjskog, slovačkog, španjolskog, švedskog i ukrajinskog te na te jezike – jedna autorska kartica 50 % više
6.Prijevodi iz rukopisa 20-100 % više
7.Prijevodi videozapisa – jedna autorska kartica 100 % više
8.Pisanje teksta različitim pismima 20-40 % više
9.Prijevod s ovjerom sudskog tumača sa stranog jezika 130 kn
10.Prijevod s ovjerom sudskog tumača na strani jezik 160 kn
11.Sudska ovjera prevedenog teksta 50 kn

II.
Konsekutivno i konferencijsko (simultano) prevođenje

1.1 sat konsekutivnog prevođenja 300,00 kn
2.1 sat konferencijskog prevođenja 400,00 kn
3.1 dan konferencijskog prevođenja izvan sjedišta računa se najmanje 8 sati

III.
Lektura

1.Lektura teksta na stranom jeziku – jedna autorska kartica 64,00 kn
2.Lektura hrvatskog teksta – jedna autorska kartica 44,00 kn

IV.
Posebne usluge

1.Tekstovi s posebnom tehničkom obradom (skeniranje, rad u PowerPointu, Excelu, rad sa slikama, nacrtima, tablicama…) prema dogovoru
2.Tiskarska korektura – jedna kartica 20 % od cijene prijevoda

Napomena

Prijevodi se pišu računalom i dostavljaju naručiteljima u jednom primjerku na papiru, telefaksom ili elektroničkom poštom.

Kontakt
Kontakt

drustvoprevoditelja@gmail.com Telefon ++ 385 (0) 1 4922 730                                                        Telefaks ++ 385 (0) 1 4817 658                                                                     Adresa: Amruševa 19/II, 10000 Zagreb Prikaži na mapi ›